25 de març del 2024

La marca ciutat


Quan es treballa el valor d’una marca es poden transmetre missatges inherents que ajuden a millorar el posicionament d’una entitat, d’una ciutat, d’un producte o servei. 


En el nostre dia a dia, de forma inherent, veiem com un cotxe amb una bandera sueca ens genera seguretat, que un jersei de llana amb una bandera dels EEUU ens posiciona o dota la peça de qualitat, que un abric amb bandera noruega ens transmet més escalfor, una salsa per a pasta amb bandera italiana ens submergeix a la bella Itàlia... 


Però què passa si les banderes, les marques o els namings no es treballen? Doncs que tothom interpreta el que pot o vol. I com que tots portem motxilles d’experiències i formacions diferents, el valor de la marca es desdibuixa i és incontrolable. 


A Catalunya, el valor de la marca vinculat a la gastronomia, al  turisme, a l’innovació, a l’acollida d’startups... podria ser dels millors del planeta, però cal una estratègia que posicioni el país allà on es vol situar. I el mateix passa amb Sant Cugat. 


Fa anys Sant Cugat era una marca en alça, dotada d’un valor vinculat a la qualitat de vida, a l’alta demografia, a una societat oberta, a empreses consolidades i emergents que moltes altres ciutats envejaven. Cal ressituar-nos per a que Sant Cugat torni a estar ben posicionat a l’imaginatiu col·lectiu, però el primer que hem de definir, abans  del pla d’acció, és a quin públic ens dirigim i per què ens interessa seguir reputant la nostra ciutat.